Predavači

Antun Biloš

[ Antun Biloš ]

Antun je izvanredni profesor na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Fokusiran je na marketinšku filozofiju u okrilju digitalne tehnologije. Bavi se digitalnim marketingom, e-trgovinom, e-poslovanjem i srodnim područjima. Sustavno analitičan u provođenju svih akademskih i poslovnih aktivnosti, ali osjetljiv na detalje. Zaljubljen u internet od 1997.

Na stručnom studiju Digitalni marketing predaje na kolegiju "E-mail marketing".

EFOS web

LinkedIn

[ Damir Ciglar ]

Ovo što vidite je fotografija Damira Ciglara, a ovo što čitate njegov kratki životopis. Iz njega možete saznati da je Damir već 25 godina generalni manager agencije Imago Ogilvy, da je Imago osvojio prvog lava na Cannes festivalu za Hrvatsku i da je Damirova specijalnost upravljanje brandovima i njihovo pozicioniranje na tržištu, te razvoj kreativnih i komunikacijskih marketinških strategija. 

No, puno je bolje da posjetite njegova predavanja iz kolegija “Rad digitalnih agencija” i naučite kako teorijsko znanje primijeniti u praksi.

LinkedIn

Katarina Ćurko

[ Katarina Ćurko ]

Katarina je redovita profesorica na Katedri za informatiku. U razdoblju od 1987.  do 1989. godine radila je u ERC-u poduzeća Geotehnika u Zagrebu. Bavi se problemima iz područja informatike, modeliranja baza i skladišta podataka, poslovnom inteligencijom, poslovnom analitikom te poslovnim informacijskim sustavima. Objavila je preko 50 znanstvenih i stručnih radova iz područja informatike i više poglavlja u domaćim knjigama sa recenzijom iz područja informatike. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija na kojim je imala radove.   

Na stručnom studiju Digitalni marketing predaje na kolegiju "Veliki podaci".

EFZG web

LinkedIn

[ Branka Dropulić ]

Branka je asistentica na Katedri za marketing i doktorski kandidat na doktorskom studiju Ekonomija i poslovna ekonomija. 

Sudjeluje su izvođenju seminarske nastave na kolegiju Osnove marketinga i Marketing menadžement u sportu na Kineziološkom fakultetu - Zagreb. 

Istraživački interesi su usmjereni na ponašanje potrošača i upravljanje markama. 


Na stručnom studiju sudjeluje u izvođenju kolegija ''Planiranje digitlanog marketinga''. 


EFZG web

LinkedIN 


[ Morana Fudurić ]

Morana je izvanredna profesorica na Katedri za marketing. Bavi se oglašavanjem, integriranom marketinškom komunikacijom, digitalnim medijima i marketinškom strategijom. Profesionalno iskustvo temelji na radu u medijskoj i oglašivačkoj industriji, gdje radi u IMAGO reklamnoj agenciji i producentskoj kući Core media. 

Radi kao konzultant za profitne i neprofitne organizacije u Hrvatskoj i svijetu u području digitalnog marketinga i business developmenta. 

Na stručnom studiju Digitalni marketing predaje "Digitalne medije", "Digitalno oglašavanje", "Marketing na društvenim medijima", "Virusni marketing" i "Rad digitalnih agencija". 

EFZG web

LinkedIn

Hana Horak

[ Hana Horak ]

Hana je redovita profesorica na Katedri za pravo. Voditeljica je poslijediplomskog studija „Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU“ te predavač više kolegija na drugim poslijediplomskim studijima. U okviru svog znanstvenog i stručnog djelovanja objavila je veći broj znanstvenih i stručnih radova, te je izlagala na većem broju domaćih i međunarodnih konferencija. Radi i kao posebna savjetnica rektora Sveučilišta u Zagrebu za pravna pitanja. 

Na stručnom studiju Digitalni marketing predaje na kolegiju "Uvod u pravo digitalnog tržišta".

EFZG web 

LinkedIn

[ Sandra Horvat ]

Sandra je članica Katedre za marketing i stručnjakinja za upravljanje markama. U svojim predavanjima aktivno povezuje teoriju i praksu, istražuje područje autentičnosti marki te primjenu neuromarketinških metoda u istraživanjima o upravljanju markama. Surađuje s poduzećima na projektima unapređenja marketinških aktivnosti.

Na stručnom studiju Digitalni marketing predaje kolegije "Potrošač u digitalnom okruženju", "Upravljanje markama u digitalnom okruženju" i "Oblikovanje korisničkog iskustva".

EFZG web

LinkedIn

Božidar Jaković

[ Božidar Jaković ]

Božidar radi kao izvanredni profesor na Katedri za informatiku. Osim toga Božidar je i prodekan za nastavu, studente i upravljanje kvalitetom na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Svoje iskustvo temelji na različitim projektima iz područja informatike, konkretno izrade i održavanja web stranica. Područja interesa su mu elektroničko poslovanje, web servisi i metrike te informatički menadžment.

Na stručnom studiju Digitalni marketing predaje na kolegijima "Poslovanje u pokretu i mobilne aplikacije", "Sigurnost i privatnost u okruženju digitalne ekonomije" te "Inovativne informacijske tehnologije u elektroničkom poslovanju"

EFZG web

LinkedIn

[ Nina Jocić ]

Nina je prve marketinške korake napravila u agenciji Degordian. Nakon 4 godine prešla je u Universal McCann, medijsku agenciju I&F McCann grupe u kojoj je 2 godine vodila digitalni tim. Nakon rada s velikim (The Coca-Cola Company, Molson Coors, H&M, L'Oreal, Pandora, Nespresso i dr.) i manjim klijentima, razvoja tima, pregovora s medijima i pitcheva, pridružila se Adriatics timu unutar Google-a gdje danas radi kao Industry Manager za Retail i druge klijente

Hobi joj je postavljanje pravih pitanja, a posao trazenje odgovora. 


Na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Digitalnog marketinga na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kao vanjski suradnik predaje Ponašanje potrošača u digitalnom okruženju.


 LinkedIn

Boglarka Kiss Kulenović

[ Boglarka Kiss Kulenović ]

Boglarka je viši predavač na Katedri za poslovne strane jezike. Diplomirala je engleski jezik i magistrirala amerikanistiku na Sveučilištu u Debrecenu, Mađarska. Također, školovala se i usavršavala u SAD-u (Trinity College, Hartford, CT i Texas Christian University, Fort Worth, TX). Bila je zaposlena kao prevoditeljica, nastavnica u školi stranih jezika te akademski administrator na Sveučilištu u Debrecenu te na Sveučilištu u Yorku, UK. Od 2008 je zaposlena na EFZG-u. Objavila je veći broj stručnih članaka i koautorica je sveučilišnog udžbenika.

Na stručnom studiju Digitalni marketing predaje "Engleski za digitalni marketing 1" i "Engleski za digitalni marketing 2".

EFZG web

Tanja Komarac

[ Tanja Komarac ]

Tanja je docentica na Katedri za marketing. Specijalizirala se za marketing u kulturi i umjetnosti i mobilni marketing. Aktivno istražuje autentičnost, iskustveni marketing (experiential marketing) s naglaskom na ulogu tehnologije u pružanju iskustva. Surađuje s muzejskim profesionalcima na znanstvenim i stručnim projektima. Za znanstveno-istraživački rad nagrađena je nagradom Mijo Mirković 2017. godine. U 2019. godini dobitnica je nagrade za najbolji doktorski rad iz područja marketinga koju dodjeljuje Hrvatska udruga za marketing. Za svoj nastavni rad dobila je priznanje Ekonomskog fakulteta - Zagreb 2016. godine.

Na stručnom studiju Digitalni marketing predaje na kolegiju "Mobilni marketing".

EFZG web

LinkedIn

Ines Kozina

[ Ines Kozina ]

Ines je direktorica u marketinškoj agenciji Diskurs. Svoje 21 godinu dugo iskustvo veže uz rad na upravljačkim pozicijama najvećih marketinških agencija na tržištu te kao voditelj komunikacijskih projekata klijenata raznih tržišnih sektora. U fokusu profesionalnog interesa su upravljanje markama proizvoda i usluga te integrirana marketinška komunikacija kroz sve njezine aspekte i sve njezine oblike, posebno oglašavanje i odnosi s javnošću. Bazirano na znanju i profesionalnom iskustvu, dodatni interes u području komunikacijskog managementa organizacije.

Na stručnom studiju Digitalni marketing predaje na kolegiju "Upravljanje markama u digitalnom okruženju".

LinkedIn

Zoran Krupka

[ Zoran Krupka ]

Zoran je redoviti profesor na Katedri za marketing. Kao nositelj i/ili predavač sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Osnove marketinga, Međunarodni marketing, Upravljanje markom i Marketinško planiranje. Nositelj je i/ili izvođač nastave na poslijediplomskim studijima Marketinški menadžment i Intelektualno vlasništvo iz kolegija Menadžment međunarodnog marketinga, Oblikovanje marketinških planova i Upravljanje markom. Također, nositelj je i izvođač dva kolegija na master studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu. Istraživački interesi su mu iz područja međunarodnog marketinga, internacionalizacije poslovanja, upravljanja markom, zemlje porijekla i upravljanja markom zemlje.

Na stručnom studiju Digitalni marketing predaje kolegij "Planiranje digitalnog marketinga".

EFZG web

LinkedIn

Miroslav Mandić

[ Miroslav Mandić ]

Miroslav radi kao izvanredni profesor na Katedri za marketing. Apsolutni je stručnjak za istraživanje tržišta te upravljanje odnosima s klijentima (CRM). Svoja predavanja povezuje sa praktičnim primjerima te ujedno studentima nudi i mogućnost razvoja poslovnih vještina putem projektnih zadataka, a koji su zasnovani na stvarnim poslovnim slučajevima.

Na stučnom studiju Digitalni marketing predaje kolegije "Istraživanje tržišta u digitalnom okruženju" i "Analitički alati u digitalnom okruženju".

EFZG web

LinkedIn

Iva Obrovac

[ Iva Obrovac ]

Iva ima gotovo 10 godina iskustva rada u digitalnom marketingu. Nakon završenog diplomskog studija na EFZG-u, zapošljava se u Gingernetu na poziciji Social Media Manager, a ubrzo prelazi u agenciju 404 te počinje raditi u Media Buying odjelu. Daljnjim napredovanjem stiže do titule Head of Performance Marketing, bavi se razvojem odjela te vodi brigu o 7 performance marketing stručnjaka. Nakon 404, zapošljava se u Martian & Machine na poziciji Product Marketing Manager gdje se bavi validacijom inovativnih digitalnih proizvoda. Od 2015. godine nosi titulu Google certificiranog trenera te podučava kompanije i studente Googleovim alatima.

Na stručnom studiju Digitalni marketing predaje na kolegiju "Marketing na internetskim pretraživačima".

Web

LinkedIn

Mirjana Pejić Bach

[ Mirjana Pejić Bach ]

Mirjana je redovita profesorica na Katedri za informatiku. Zagrebu. Usavršavala se na MIT Sloan School of Management iz područja sistemske dinamike. Voditelj je i suradnik brojnih projekata u kojima surađuje s hrvatskim poduzećima i međunarodnim organizacijama. Ekspert je za Horizon 2020 programe u Research European Agency, Bruxelles.

Na stručnom studiju Digitalni marketing predaje na kolegiju "Veliki podaci".

EFZG web

Web

LinkedIn

Zvonimir Pelko

[ Zvonimir Pelko ]

Zvone je Chapter lead for Digital business at JGL d.d. Prije dolaska u JGL i prelaska u farmaceutsku industriju, bio je voditelj go2market strategije, digitalne produkcije te operativnih  timova Digitalnih medijskih rješenja i tnative studija unutar Odjela za T-Portal i Digitalne usluge Hrvatskog Telekoma, vodeće digitalne kompanije u Hrvatskoj, unutar kojeg pokreće i prvi TikTok influencer hub u regiji. Tijekom diplomskog studija smjera Marketing na EFZG-u, počinje raditi na Posebnim projektima i sponzorstvima u RTL Hrvatska, a ubrzo nakon toga započinje diverzificiranu medijsku karijeru u vodećim hrvatskim i stranim medijima, Sportska TV, 24sata, FOX International Channels, a od kuda nastavlja karijeru na poziciji Zamjenika direktora prodaje Digitalnih medijskih rješenja u Hanza Media te voditelja strategije na projektima Native Ad Studia Hanza Medie unutar kojeg sudjeluje i provodi i prve "design thinking" projekte u Hrvatskoj. 

Na stručnom studiju Digitalni marketing predaje na kolegijima "Digitalni mediji" i "Digitalno oglašavanje".

LinkedIn

Romana Pezić

[ Romana Pezić ]

Romana radi kao predavač na Katedri za poslovne strane jezike. Diplomirala je engleski jezik i povijest umjetnosti te završila poslijediplomski studij konferencijskog prevođenja pri Sveučilištu u Zagrebu. Uz dugogodišnji predavački rad bavi se pisanim prevođenjem (bankarstvo, osiguranje, energetike, marketing, odnosi s javnošću) te simultanim i konsekutivnim prevođenjem, uz usavršavanje u Bruxellesu i polaganje akreditacijskog ispita za rad u institucijama EU.

Na stručnom studiju Digitalni marketing predaje "Engleski za digitalni marketing 1" i "Engleski za digitalni marketing 2".

EFZG web

LinkedIn

Sunčana Piri Rajh

[ Sunčana Piri Rajh ]

Sunčana radi kao redovita profesorica na Katedri za marketing. Sudjelovala je kao izlagač i moderator na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Područja njezina znanstvenoistraživačkog i nastavnog interesa su ponašanje potrošača i upravljanje cijenama kao elementom marketinškog miksa. 

Na stručnom studiju Digitalni marketing predaje na kolegiju "Potrošač u digitalnom okruženju".

EFZG web

Kristijan Poljanec

[ Kristijan Poljanec ]

Kristijan je poslijedoktorand na Katedri za pravo. Usavršavao se na Centru za proučavanje europskog ugovornog prava u Amsterdamu, Europa-Institutu u Saarbrückenu, te na Centru za interdisciplinarna istraživanja u pravu u Tel Avivu. Od 2013. do 2017. sudjelovao je na međunarodnom TEMPUS projektu European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe. Dobitnik je Nagrade ''Mijo Mirković'' u kategoriji mladih znanstvenika do 30. g. (2018.). 

Na stručnom studiju Digitalni marketing predaje na kolegiju "Uvod u pravo digitalnog tržišta".

EFZG web 

Mario Spremić

[ Mario Spremić ]

Mario je redoviti profesor na Katedri za informatiku. Aktivno sudjeluje na različitim domaćim i međunarodnim skupovima iz područja informatike, te redovito objavljuje znanstvene radove i knjige. Također je voditelj preddiplomskog studija iz poslovne ekonomije na engleskom jeziku - Bachelor Degree in Business i diplomskog studija Master in Managerial Informatics. Područja interesa su mu digitalna transformacija poslovanja, sigurnost informacijskih sustava itd.

Na stručnom studiju Digitalni marketing predaje kolegij "Sigurnost i privatnost u okruženju digitalne ekonomije".

EFZG web

LinkedIn

[ Vatroslav Škare ]

Vatroslav je član Katedre za marketing i dugogodišnji predavač digitalnog marketinga u Hrvatskoj i inozemstvu. Radi kao konzultant za brojna poduzeća te istražuje trendove osnaživanja potrošača (consumer empowerment) i probleme privatnosti u digitalnom okruženju (privacy concerns).

Na stručnom studiju Digitalni marketing predaje kolegije "Upravljanje digitalnim sadržajima", "Oblikovanje korisničkog iskustva", "Marketing na internetskim pretraživačima" i "Mobilni marketing".

EFZG web

LinkedIn

[ Tena Turčinović Barukčić ]

Tena radi kao Marketing Manager u Woltu. Nakon fakulteta radila je 4,5 godine u Francku, kao Brand Manager i Head of Digital Marketing za FMCG marke u Hrvatskoj i regiji. 

Na stručnom studiju Digitalni marketing predaje na kolegiju "Analitički alati u digitalnom marketingu".

LinkedIn

Ivan Tušek

[ Ivan Tušek ]

Ivan radi kao kreativni direktor u agenciji Saatchi & Saatchi. Vjeruje svojem instinktu koji mu govori da ništa ne zna. Rijetko vjeruje pojedincima koji mu kažu da nešto zna. Kada ne radi na osmišljavanju strategija i kampanja za domaća i inozemna poduzeća, voli gledati filmove i slušati glazbu. Pop kultura, umjetnost i zanimljivi ljudi vječna su mu inspiracija.

Na stručnom studiju Digitalni marketing predaje na kolegiju "Upravljanje digitalnim sadržajima".

LinkedIn

Nikola Vlahović

[ Nikola Vlahović ]

Nikola je izvanredni profesor na Katedri za informatiku. Sudionik je mnogih međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova u svojstvu autora, izlagača, voditelja sekcija te člana organizacijskih i tehničkih odbora. Također je sudionik niza znanstveno istraživačkih i stručnih projekata. Istraživački interesi su mu inteligentni sustavi, sustavi potpore odlučivanju te tehnologije za e-društvo.

Na stručnom studiju Digitalni marketing predaje na kolegiju "Veliki podaci" i "Razvoj digitalnih aplikacija". 

EFZG web

LinkedIn

[ Goran Vujasin ]

Goran ima više od 10 godina iskustva u digitalnom marketingu. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu, te paralelno uz završetak studija krenuo u marketinške vode. Nakon rada u izazovnim okruženjima kao što su online odjel Vlade RH te u medijima (24Sata i Nova TV), posljednjih 6 godina radi u agencijama kao Performance Manager, a posljednjih godinu dana kao Head of Performance u agenciji Younited. Osim svakodnevnog praćenja analitike i optimizacije kampanje, Goran je aktivan u kreiranju strategija za klijente, osmišljavanju idealnog marketinškog mixa za ostvarenje poslovnih ciljeva, postavljanju realnih KPI-jeva, te svega onoga što je potrebno da klijent bude zadovoljan. S agencijom Younited osvojio je Mixx nagradu za kampanju godine u kategoriji lead generation 2021. godine.


Na stručnom studiju Digitalni marketing predaje na kolegiju "Analitički alati u digitalnom marketingu".

Linkedin - https://www.linkedin.com/in/goranvujasin/

Svjetlana Vukić

[ Svjetlana Vukić ]

Svjetlana je MarTech stručnjak s više od 14 godina iskustva, s dokazanom uspješnošću u vođenju projekata od početne koncepcije do završetka. S iskustvom u razvoju inovativnih digitalnih proizvoda i usluga za organizacije i startup-ove za mobilne uređaje u SAD-u i Europi. Leader je orijentiran na rezultate s visokom energijom i praktičnim pristupom. Sa snažnom pozadinom u strategiji proizvoda, "growth" marketingu te pružanju usluga klijentima u tehnološkim i reklamnim agencijama. U 2019. godini suosniva Resonate - savjetovanje za strategiju digitalnog proizvoda, dizajn i inovacije koja pomaže klijentima da pokrenu i transformiraju svoje poslovanje, proizvode i usluge.

Na stručnom studiju Digitalni marketing predaje na kolegiju "Oblikovanje korisničkog iskustva".

LinkedIn