Press corner

Kontakt za medijske upite:

Doc.dr.sc. Morana Fudurić

Voditeljica studija za program i marketinšku komunikaciju


Web: www.efzg.hr/mfuduric E-mail: mfuduric2@net.efzg.hr ili digimar@net.efzg.hr Telefon: 00385 1 2383309