Upisi

[ natječaj za upis na studij ]

Natječaj za upis druge generacije polaznika objavljuje Sveučilište u Zagrebu i dostupan je OVDJE.

[ uvjeti za upis na studij ]

Uvjeti za upis na specijalističke diplomske stručne studije utvrđeni su odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Statutom Sveučilišta u Zagrebu te Statutom i odlukama Ekonomskog fakulteta – Zagreb, a temelje se na Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Osnovni uvjeti za ostvarivanje općeg prava natjecanja kandidata za upis na specijalističke diplomske stručne studije su:

  • završen stručni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija u trajanju od tri godine,

  • završen preddiplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija i stečenih 180 ECTS bodova,

  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija i stečenih 180 ECTS bodova ili više,

  • provedena prijava za postupak rangiranja kandidata.

Specijalistički diplomski stručni studij mogu upisati i kandidati koji su završili predbolonjski Stručni studij Poslovna ekonomija u trajanju od dvije i pol akademske godine (5 semestara) uključujući i 6. semestar na Preddiplomskom stručnom studiju Poslovna ekonomija.

[ procedura upisa i važni datumi ]

Postupci prijave i rangiranja kandidata te upisa studenata na specijalističke diplomske stručne studije odvijaju se na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb prema rasporedu u nastavku:

1) internetske pretprijave

Pretprijave se primaju u vremenu od 03.10.2022. od 17:00 sati do 13.10.2022. u 12:00 sati. Prijave se vrše pomoću aplikacije dostupne na https://smjerovi.efzg.hr/

Kandidat odabire više smjerova po prioritetu.

Kandidat je prilikom internetske pretprijave dužan dostaviti sljedeće dokumente na mail upisspec@net.efzg.hr:

  • potvrdu/diplomu o završetku odgovarajućeg studija,

  • prijepis ocjena,

  • dokaz o uplati za rangiranje na iznos od 400,00 kn.

Studenti koji su predali dokumente mogu promijeniti željeni odabir smjera do 14. listopada 2022. godine do 12 sati.

2) objava rezultata inicijalnog rangiranja

Rezultati inicijalnog rangiranja biti će objavljeni 14.10.2022. do 13 sati. Rezultatima rangiranja možete pristupiti ovdje.

Više informacija o postupku rangiranja kandidata dostupno je ovdje.

3) prigovor na rezultate inicijalnog rangiranja

Studenti koji imaju prigovor na rezultate inicijalnog rangiranja mogu prigovor predati 14.10.2022. od 13 do 14 sati u Urudžbenom uredu na Ekonomskom fakultetu - Zagreb.

4) objave konačnih lista rangiranja

Konačna lista rangiranja studenata biti će objavljena 14.10.2022. do 15 sati.

5) upisi studenata po osnovi inicijalnog rangiranja

Upisi će se održati 17.10.2022. putem poveznice koja će biti naknadno objavljena.

[ upisna kvota ]

Prema Odluci o upisnim kvotama za diplomske studije za akademsku godinu 2022./2023. na specijalistički diplomski stručni studij Digitalni marketing upisuje se:

  • 45 studenata na redoviti studij

  • 45 studenata na izvanredni studij

[ cijena studija i mogućnosti plaćanja ]

Državljani Republike Hrvatske i ostalih zemalja članica Europske unije koji po prvi puta upisuju prvu godinu studija u statusu redovitog studenta plaćaju studentsku participaciju prema odlukama Vlade RH, Senata Sveučilišta u Zagrebu i Ekonomskog fakulteta - Zagreb.

U proteklim akademskim godinama redovitim studentima, koji po prvi puta upisuju prvu godinu studija, studentsku participaciju je u cijelosti podmirivala Vlada RH iz sredstava državnog proračuna. U slučaju da Vlada RH ne osigura sredstva za podmirenje troškova studija redovitim studentima u akademskoj godini 2022./2023., Fakultet će postupiti sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu i zatražiti plaćanje participacije od upisanih studenata u visini od 7.200 kuna.

Sukladno odlukama Senata Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta - Zagreb, utvrđena je visine studentske participacije izvanrednim studentima specijalističkog diplomskog stručnog studija Digitalni marketing u iznosu od 7.200 kuna.