Upisi

[ natječaj za upis na studij ]

Natječaj za upis druge generacije polaznika objavljuje Sveučilište u Zagrebu i dostupan je OVDJE.

[ uvjeti za upis na studij ]

Uvjeti za upis na specijalističke diplomske stručne studije utvrđeni su odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Statutom Sveučilišta u Zagrebu te Statutom i odlukama Ekonomskog fakulteta – Zagreb, a temelje se na Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Osnovni uvjeti za ostvarivanje općeg prava natjecanja kandidata za upis na specijalističke diplomske stručne studije su:

  • završen stručni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija u trajanju od tri godine,

  • završen preddiplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija i stečenih 180 ECTS bodova,

  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija i stečenih 180 ECTS bodova ili više,

  • provedena prijava za postupak rangiranja kandidata.

Specijalistički diplomski stručni studij mogu upisati i kandidati koji su završili predbolonjski Stručni studij Poslovna ekonomija u trajanju od dvije i pol akademske godine (5 semestara) uključujući i 6. semestar na Preddiplomskom stručnom studiju Poslovna ekonomija.

[ procedura upisa i važni datumi ]

Postupci prijave i rangiranja kandidata te upisa studenata na specijalističke diplomske stručne studije odvijaju se na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb prema rasporedu u nastavku:

1) internetske pretprijave

Pretprijave se primaju u vremenu od 01.10.2021. od 17:00 sati do 14.10.2021. u 12:00 sati. Prijave se vrše pomoću aplikacije dostupne na https://smjerovi.efzg.hr/

Kandidat odabire više smjerova po prioritetu.

Kandidat je prilikom internetske pretprijave dužan dostaviti sljedeće dokumente na mail upisspec@net.efzg.hr:

  • potvrdu/diplomu o završetku odgovarajućeg studija,

  • prijepis ocjena,

  • dokaz o uplati za rangiranje na iznos od 400,00 kn.

Studenti koji su predali dokumente mogu promijeniti željeni odabir smjera do 15. 10. 2021. u 12:00 sati.

2) objava rezultata inicijalnog rangiranja

Rezultati inicijalnog rangiranja biti će objavljeni 15.10.2021. do 13:00 sati. Rezultatima rangiranja možete pristupiti ovdje.

Više informacija o postupku rangiranja kandidata dostupno je ovdje.

3) prigovor na rezultate inicijalnog rangiranja

Studenti koji imaju prigovor na rezultate inicijalnog rangiranja mogu prigovor predati 15.10.2021. u vremenu od 13:00 do 14:00 sati u Urudžbenom uredu na Ekonomskom fakultetu - Zagreb.

4) objave konačnih lista rangiranja

Konačna lista rangiranja studenata biti će objavljena 15.10.2021. do 18:00 sati.

5) upisi studenata po osnovi inicijalnog rangiranja

Detaljne informacije o proceduri upisa dostupne su ovdje.

[ upisna kvota ]

Prema Odluci o upisnim kvotama za diplomske studije za akademsku godinu 2020./2021. na specijalistički diplomski stručni studij Digitalni marketing upisuje se:

  • 45 studenata na redoviti studij

  • 30 studenata na izvanredni studij

[ cijena studija i mogućnosti plaćanja ]

Državljani Republike Hrvatske i ostalih zemalja članica Europske unije koji po prvi puta upisuju prvu godinu studija u statusu redovitog studenta plaćaju studentsku participaciju prema odlukama Vlade RH, Senata Sveučilišta u Zagrebu i Ekonomskog fakulteta - Zagreb.

U proteklim akademskim godinama redovitim studentima, koji po prvi puta upisuju prvu godinu studija, studentsku participaciju je u cijelosti podmirivala Vlada RH iz sredstava državnog proračuna. U slučaju da Vlada RH ne osigura sredstva za podmirenje troškova studija redovitim studentima u akademskoj godini 2020./2021., Fakultet će postupiti sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu i zatražiti plaćanje participacije od upisanih studenata u visini od 7.200 kuna.

Sukladno odlukama Senata Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta - Zagreb, utvrđena je visine studentske participacije izvanrednim studentima specijalističkog diplomskog stručnog studija Digitalni marketing u iznosu od 7.200 kuna.