Najave obrana

PETAK, 30.9.2022.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA TEHNIKE UVIDA U KORISNIKE U PROCESU OBLIKOVANJA KORISNIČKOG ISKUSTVA U DIGITALNOM OKRUŽENJU"

(JMBAG: 0336024517)

održat će se u petak, 30.9.2022., u 14:00H, u dvorani 36.

Uz mentora, izv. prof. dr. sc. Vatroslava Škare, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat i doc. dr. sc. Tanja Komarac.

PETAK, 30.9.2022.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA ONLINE RECENZIJA U KUPNJI KOZMETIČKIH I MODNIH PROIZVODA PUTEM INTERNETA"

(JMBAG: 0067574467)

održat će se u petak, 30.9.2022., u 10:00H, u dvorani 36.

Uz mentoricu, prof. dr. sc. Sunčanu Piri Rajh, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat i doc. dr. sc. Tanja Komarac.

ČETVRTAK, 29.9.2022.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA ONLINE RECENZIJA U PROCESU DONOŠENJA ODLUKE O KUPNJI PROIZVODA U MODNIM APLIKACIJAMA"

(JMBAG: 0066270187)

održat će se u četvrtak, 29.9.2022., u 14:30H, u dvorani 37.

Uz mentora, izv. prof. dr. sc. Vatroslava Škare, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat i doc. dr. sc. Tanja Komarac.

ČETVRTAK, 29.9.2022.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ISTRAŽIVANJE ULOGE REZERVACIJE PRIVATNOG SMJEŠTAJA PREKO MANJE POZNATIH PLATFORMI NA ZADOVOLJSTVO KORISNIKA"

(JMBAG: 1219054493)

održat će se u četvrtak, 29.9.2022., u 13:30H, u dvorani 36.

Uz mentora, izv. prof. dr. sc. Miroslava Mandića, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat i doc. dr. sc. Tanja Komarac.

ČETVRTAK, 29.9.2022.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ISTRAŽIVANJE ULOGE EDUKATIVNOG MARKETINGA SADRŽAJAUSMJERENOG NA PODUZEĆA"

(JMBAG: 0242005744)

održat će se u četvrtak, 29.9.2022., u 13:00H, u dvorani 36.

Uz mentora, izv. prof. dr. sc. Miroslava Mandića, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat i doc. dr. sc. Tanja Komarac.

ČETVRTAK, 29.9.2022.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ISTRAŽIVANJE NAVIKA KORIŠTENJA DRUŠTVENIH MREŽA MEĐU RAZLIČITIM GENERACIJSKIM SKUPINAMA"

(JMBAG: 0067572350)

održat će se u četvrtak, 29.9.2022., u 12:30H, u dvorani 36.

Uz mentora, izv. prof. dr. sc. Miroslava Mandića, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat i doc. dr. sc. Tanja Komarac.

SRIJEDA, 28.9.2022.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA DRUŠTVENIH MEDIJA U KOMUNIKACIJI MARKE SPORTSKE ORGANIZACIJE"

(JMBAG: 0281025179)

održat će se u srijedu, 28.9.2022., u 12:00H, u dvorani 37.

Uz mentoricu, izv. prof. dr. sc. Sandru Horvat, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare i izv. prof. dr. sc. Miroslav Mandić.

SRIJEDA, 28.9.2022.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA KOMUNIKACIJE DRUŠTVENO ODGOVORNOG PONAŠANJA NA DRUŠTVENIM MEDIJIMA U OBLIKOVANJU STAVA POTROŠAČA I NAMJERI ELEKTRONIČKE USMENE PREDAJE U KATEGORIJI KOZMETIČKIH PROIZVODA"

(JMBAG: 0336020469)

održat će se u srijedu, 28.9.2022., u 9:90H, u dvorani 36.

Uz mentoricu, izv. prof. dr. sc. Sandru Horvat, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare i doc. dr. sc. Tanja Komarac.

PONEDJELJAK, 26.9.2022.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA MOTIVA I ZNANJA KORISNIKA PRI KORIŠTENJU USLUGA MOBILNOG PLAĆANJA TEMELJENOG NA KRIPTOVALUTAMA"

(JMBAG: 0067505329)

održat će se u ponedjeljak, 26.9.2022., u 12:00H, u dvorani 36.

Uz mentoricu, doc. dr. sc. Tanju Komarac, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare i izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat.

PONEDJELJAK, 26.9.2022.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ISPITIVANJE SPOSOBNOSTI RAZLIKOVANJA ORGANSKIH I SPONZORIRANIH REZULTATA PRETRAŽIVANJA KORISNIKA INTERNETSKIH PRETRAŽIVAČA"

(JMBAG: 0066213608)

održat će se u ponedjeljak, 26.9.2022., u 9:00H, u dvorani 36.

Uz mentora, izv. prof. dr. sc. Miroslava Mandića, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare i izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat.

PETAK, 23.9.2022.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"KRIZNA KOMUNIKACIJA NA DRUŠTVENIM MEDIJIMA U KOZMETIČKOJ INDUSTRIJI"

(JMBAG: 0336010637)

održat će se u petak, 23.9.2022., u 10:30H, u dvorani 36.

Uz mentoricu, izv. prof. dr. sc. Moranu Fudurić, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare i izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat.

ČETVRTAK, 22.9.2022.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ZADOVOLJSTVO KORIŠTENJA QR KODA U MOBILNOM MARKETINGU"

(JMBAG: 0130291880)

održat će se u četvrtak, 22.9.2022., u 11:30H, u dvorani 36.

Uz mentora, izv. prof. dr. sc. Miroslava Mandića, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat i doc.dr.sc. Tanja Komarac.

PONEDJELJAK, 19.9.2022.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA KREDIBILITETA UTJECAJNIH OSOBA U IZGRADNJI POVJERENJA U MARKU KOZMETIČKIH PROIZVODA"

(JMBAG: 2223087834)

održat će se u ponedjeljak, 19.9.2022., u 14:00H, u dvorani 36.

Uz mentoricu, izv. prof. dr. sc. Sandru Horvat, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Morana Fudurić i doc.dr.sc. Tanja Komarac.