Najave obrana

PETAK, 5.7.2024.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA DJECE U PROMOTIVNIM OBJAVAMA UTJECAJNIH OSOBA U ANGAŽMANU PRATITELJA"

(JMBAG: 0066200494)

održat će se u petak, 5.7.2024., u 13:30 h, u dvorani 36

Uz mentoricu izv. prof. dr. sc. Sandru Horvat, povjerenstvo čine prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh i izv. prof. dr. sc. Morana Fudurić. 


PETAK, 5.7.2024.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"PERCIPIRANE KORISTI I RIZICI U KORIŠTENJU VIRTUALNIH GLASOVNIH ASISTENATA"

(JMBAG: 0229034981)

održat će se u petak, 5.7.2024., u 13:00 h, u dvorani 36. 

Uz mentoricu izv. prof. dr. sc. Sandru Horvat, povjerenstvo čine prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh i izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare. 


PETAK, 5.7.2024.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA PROŠIRENE STVARNOSTI U NAMJERI KUPNJE KOZMETIČKIH PROIZVODA"

(JMBAG: 0243112969)

održat će se u petak, 5.7.2024., u 12:30 h, u dvorani 36. 

Uz mentoricu izv. prof. dr. sc. Sandru Horvat, povjerenstvo čine prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh i izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare. 


ČETVRTAK, 4.7.2024.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ČIMBENICI UTJECAJA NA STAVOVE POTROŠAČA O ONLINE KUPOVINI"

(JMBAG: 0067607637)

održat će se u četvrtak, 4.7.2024., u 11:00 h, u dvorani 36. 

Uz mentoricu izv. prof. dr. sc. Sandru Horvat, povjerenstvo čine prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh i izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare. 


ČETVRTAK, 4.7.2024.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"MOTIVI POTROŠAČA ZA KORIŠTENJE STREAMING SERVISA"

(JMBAG: 0067541497)

održat će se u četvrtak, 4.7.2024., u 10:30 h, u dvorani 36. 

Uz mentoricu izv. prof. dr. sc. Sandru Horvat, povjerenstvo čine prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh i izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare. 


ČETVRTAK, 4.7.2024.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA SADRŽAJA KOJEG STVARAJU KORISNICI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA PRI KUPNJI DODATAKA PREHRANI"

(JMBAG: 0243099875)

održat će se u četvrtak, 4.7.2024., u 10:00 h, u dvorani 36. 

Uz mentora izv. prof. dr. sc. Vatroslava Škare, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat i izv. prof. dr. sc. Morana Fudurić. 


SRIJEDA, 26.6.2024.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA I KORIŠTENJE MARKETINGA SADRŽAJA NA DRUŠTVENIM MEDIJIMA U IZDAVAŠTVU KNJIGA"

(JMBAG: 0329020960)

održat će se u srijedu, 26.6.2024., u 11:00 h, u dvorani 36. 

Uz mentoricu doc. dr. sc. Tanju Komarac, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare i prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh. 


PETAK, 19.4.2024.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ISTRAŽIVANJE SPREMNOSTI DIGITALNIH OGLAŠIVAČA U REPUBLICI HRVATSKOJ NA UKIDANJE KOLAČIĆA TREĆE STRANE"

(JMBAG: 0066240210)

održat će se u petak, 19.4.2024., u 13:00 h, u dvorani 36. 

Uz mentora izv. prof. dr. sc. Miroslava Mandića, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat i izv. prof. dr. sc. Božidar Jaković. 


ČETVRTAK, 18.4.2024.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"STAVOVI PRIPADNIKA GENERACIJE Z O PREVARAMA U DIGITALNOM OKRUŽENJU"

(JMBAG: 0067573839)

održat će se u četvrtak, 18.4.2024., u 11:00 h, u dvorani 38. 

Uz mentoricu izv. prof. dr. sc. Sandru Horvat, povjerenstvo čine prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh i doc. dr. sc. Tanja Komarac. 


ČETVRTAK, 18.4.2024.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA DIGITALNE PRISUTNOSTI MARKE I NOSTALGIJE U RAZVOJU LOJALNOSTI PREMA MARKI"

(JMBAG: 0067574152)

održat će se u četvrtak, 18.4.2024., u 10:30 h, u dvorani 36. 

Uz mentoricu izv. prof. dr. sc. Sandru Horvat, povjerenstvo čine prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh i doc. dr. sc. Tanja Komarac. 


UTORAK, 27.2.2024.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA DIGITALNE PRISUTNOSTI TRGOVAČKIH LANACA NA DRUŠTVENIM MEDIJIMA U NAMJERI KUPNJE POTROŠAČA GENERACIJE Z"

(JMBAG: 0067573823)

održat će se u utorak, 27.2.2024., u 13:30 h, u dvorani 51

Uz mentoricu izv. prof. dr. sc. Sandru Horvat, povjerenstvo čine prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh i izv. prof. dr. sc. Miroslav Mandić


PETAK, 29.9.2023.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"PRIMJENA ALATA UMJETNE INTELIGENCIJE U OGLAŠAVANJU NA INTERNETSKIM PRETRAŽIVAČIMA"

(JMBAG: 0066219414)

održat će se u petak, 28.9.2023., u 09:00 h, u dvorani 36. 

Uz mentora izv. prof. dr. sc. Vatroslava Škare, povjerenstvo čine prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh i doc. dr. sc. Tanja Komarac. 


PETAK, 29.9.2023.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA OBLIKOVANJA KORISNIČKOG SUČELJA U KVALITETI KORISNIČKOG ISKUSTVA KOD E-PRODAVAONICA"

(JMBAG: 033602849)

održat će se u petak, 29.9.2023., u 09:30 h, u dvorani 36. 

Uz mentora izv. prof. dr. sc. Vatroslava Škare, povjerenstvo čine prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh i doc. dr. sc. Tanja Komarac. 


ČETVRTAK, 28.9.2023.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA KRATKIH VIDEOZAPISA KAO OBLIKA SADRŽAJA U MARKETINGU SADRŽAJA"

(JMBAG: 0117224581)

održat će se u četvrtak, 28.9.2023., u 14:30 h, u dvorani 36. 

Uz mentora izv. prof. dr. sc. Vatroslava Škare, povjerenstvo čine prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh i izv. prof. dr. sc. Miroslav Mandić. 


ČETVRTAK, 28.9.2023.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"PRIMJENA SADRŽAJA KOJEG STVARAJU KORISNICI U MARKETINŠKOJ KOMUNIKACIJI TURISTIČKIH DESTINACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ"

(JMBAG: 0067591344)

održat će se u četvrtak, 28.9.2023., u 15:00 h, u dvorani 36. 

Uz mentora izv. prof. dr. sc. Vatroslava Škare, povjerenstvo čine prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh i izv. prof. dr. sc. Miroslav Mandić. 


ČETVRTAK, 28.9.2023.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"PERCEPCIJE POTROŠAČA O MARKETINGU SADRŽAJA MARKE U DJELATNOSTI MODE"

(JMBAG: 0253043973)

održat će se u četvrtak, 28.9.2023., u 15:30 h, u dvorani 36. 

Uz mentora izv. prof. dr. sc. Vatroslava Škare, povjerenstvo čine prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh i izv. prof. dr. sc. Miroslav Mandić. 


PONEDJELJAK, 25.9.2023.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"PERSPEKTIVA KRAJNJIH POTROŠAČA O AKTIVNOSTIMA E-MAIL MARKETINGA TE PERCIPIRANIM PROMJENAMA USLIJED PANDEMIJE COVID-19"

(JMBAG: 0336000252)

održat će se u ponedjeljak, 25.9.2023., u 17:00 h, u dvorani 36. 

Uz mentora prof. dr. sc. Antuna Biloša, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare i izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat. 


PONEDJELJAK, 25.9.2023.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA UMJETNE INTELIGENCIJE U KREATIVNIM ASPEKTIMA MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE"

(JMBAG: 0067573753)

održat će se u ponedjeljak, 25.9.2023., u 16:30 h, u dvorani 38. 

Uz mentora izv. prof. dr. sc. Vatroslava Škare, povjerenstvo čine prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh i izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat. 


PONEDJELJAK, 25.9.2023.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ISTRAŽIVANJE MOTIVA POTROŠAČA U ANGAŽMANU NA PROFILIMA MARKI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA"

(JMBAG: 0067488465)

održat će se u ponedjeljak, 25.9.2023., u 16:00 h, u dvorani 38

Uz mentora izv. prof. dr. sc. Vatroslava Škare, povjerenstvo čine prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh i izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat. 


PONEDJELJAK, 25.9.2023.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA KOMUNIKACIJE MARKE PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA U IZGRADNJI POVJERENJA I LOJALNOSTI POTROŠAČA"

(JMBAG: 0067560961)

održat će se u ponedjeljak, 25.9.2023., u 15:30 h, u dvorani 36

Uz mentoricu izv. prof. dr. sc. Sandru Horvat, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Miroslav Mandić i izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare


PONEDJELJAK, 25.9.2023.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA ELEKTRONIČKE USMENE PREDAJE U PROCESU DONOŠENJA ODLUKE O KUPNJI MOBILNIH URAĐAJA PUTEM INTERNETA"

(JMBAG: 0067571722)

održat će se u ponedjeljak, 25.9.2023., u 15:00 h, u dvorani 36. 

Uz mentoricu izv. prof. dr. sc. Sandru Horvat, povjerenstvo čine prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh i doc. dr. sc. Tanja Komarac. 


PONEDJELJAK, 25.9.2023.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"UTJECAJ NEGATIVNIH RECENZIJA NA PROCES DONOŠENJA ODLUKA O REZERVACIJI HOTELSKOG SMJEŠTAJA PUTEM INTERNETA"

(JMBAG: 0243103931)

održat će se u ponedjeljak, 25.9.2023., u 14:00 h, u dvorani 36. 

Uz mentoricu izv. prof. dr. sc. Sandru Horvat, povjerenstvo čine prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh i izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare. 


PONEDJELJAK, 25.9.2023.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ISKUSTVA MENADŽERA U DJELATNOSTI DOGAĐAJA S MARKETINGOM SADRŽAJA"

(JMBAG: 0067590700)

održat će se u ponedjeljak, 25.9.2023., u 13:30 h, u dvorani 36. 

Uz mentora izv. prof. dr. sc. Vatroslava Škare, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat i doc. dr. sc. Tanja Komarac. 


PETAK, 22.9.2023.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA DIGITALNIH KANALA U PROCESU DONOŠENJA ODLUKE O KUPNJI PROIZVODA MEDTECH INDUSTRIJE OD STRANE MEDICINSKIH DJELATNIKA"

(JMBAG: 0067589414)

održat će se u petak, 22.9.2023., u 12:00 h, u dvorani 36. 

Uz mentoricu izv. prof. dr. sc. Sandru Horvat, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Morana Fudurić i doc. dr. sc. Tanja Komarac. 

 

PETAK, 22.9.2023.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA ČIMBENIKA NFC MOBILNOG PLAĆANJA U STVARANJU LOJALNOSTI GENERACIJE Z PREMA TRGOVCIIMA"

(JMBAG: 0067591477)

održat će se u petak, 22.9.2023., u 11:00 h, u dvorani 36. 

Uz mentoricu doc. dr. sc. Tanju Komarac, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare i izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat. 

 

PETAK, 22.9.2023.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA ATMOSFERE MOBILNE APLIKACIJE KOD NAMJERE KUPNJE MODNIH PROIZVODA"

(JMBAG: 0177052672)

održat će se u petak, 22.9.2023., u 10:30 h, u dvorani 36. 

Uz mentoricu doc. dr. sc. Tanju Komarac, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare i izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat. 

 

PETAK, 22.9.2023.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"SPECIFIČNOSTI MARKETINGA SADRŽAJA I OGLAŠAVANJA MARKI FARMACEUTSKIH PROIZVODA NA DRUŠTVENIM MEDIJIMA"

(JMBAG: 0067533649)

održat će se u petak, 22.9.2023., u 10:00 h, u dvorani 36. 

Uz mentoricu doc. dr. sc. Tanju Komarac, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare i izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat. 

 

PETAK, 22.9.2023.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"STAVOVI POTROŠAČA GENERACIJE Z O KUPNJI PUTEM INTERNETA"

(JMBAG: 0067573818)

održat će se u petak, 22.9.2023., u 09:30 h, u dvorani 36. 

Uz mentora izv. prof. dr. sc. Vatroslava Škare, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat i doc. dr. sc. Tanja Komarac. 

 

PETAK, 22.9.2023.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA HUMORA U ANGAŽMANU POTROŠAČA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA"

(JMBAG: 0067574558)

održat će se u petak, 22.9.2023., u 09:00 h, u dvorani 36

Uz mentora izv. prof. dr. sc. Vatroslava Škare, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat i doc. dr. sc. Tanja Komarac

 

ČETVRTAK, 21.9.2023.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA SADRŽAJA KOJEG STVARAJU KORISNICI NA DRUŠTVENIM MEDIJIMA U ODABIRU TURISTIČKE DESTINACIJE"

(JMBAG: 0336020890)

održat će se u četvrtak, 21.9.2023., u 12:00 h, u dvorani 36. 

Uz mentora izv. prof. dr. sc. Vatroslava Škare, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat i izv. prof. dr. sc. Miroslav Mandić. 

 

PETAK, 8.9.2023.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"PERCEPCIJA KORISNIKA O MOBILNIM APLIKACIJAMA ZA ZDRAVLJE"

(JMBAG: 0067574334)

održat će se u petak, 8.9.2023., u 10:30H, u dvorani 30. 

Uz mentoricu doc. dr. sc. Tanju Komarac, povjerenstvo čine prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh i izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat. 

 

UTORAK, 18.7.2023.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"MOTIVACIJSKI ČIMBENICI U GENERIRANJU ELEKTRONIČKE USMENE PREDAJE NA DRUŠTVENIM MEDIJIMA: USPOREDBA GENERACIJE Y I GENERACIJE Z"

(JMBAG: 0067560059)

održat će se u utorak, 18.7.2023., u 10:00H, u dvorani 36. 

Uz mentoricu izv. prof. dr. sc. Moranu Fudurić, povjerenstvo čine prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh i izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat. 

 

UTORAK, 18.7.2023.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ISTRAŽIVANJE STAVOVA POTROŠAČA O REMARKETING OGLASIMA NA DRUŠTVENIM MEDIJIMA"

(JMBAG: 0067560592)

održat će se u utorak, 18.7.2023., u 9:30H, u dvorani 36. 

Uz mentoricu izv. prof. dr. sc. Sandru Horvat, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Morana Fudurić i doc. dr. sc. Tanja Komarac. 

 

UTORAK, 18.7.2023.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA MOTIVA KUPNJE I PRILAČNOSTI PLATFORME KOD ZADOVOLJSTVA KORISNIKA PRILIKOM ONLINE KUPOVINE HRANE"

(JMBAG: 0067573160)

održat će se u utorak, 18.7.2023., u 9:00H, u dvorani 36. 

Uz mentoricu izv. prof. dr. sc. Sandru Horvat, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare i doc. dr. sc. Tanja Komarac. 

 

ČETVRTAK, 13.7.2023.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA ANALIZA VANJSKOG OKRUŽENJA DIGITALNOG MARKETINGA U MODNOJ INDUSTRIJI"

(JMBAG: 2225109854)

održat će se u četvrtak, 13.7.2023., u 10:30H, u dvorani 30. 

Uz mentora prof. dr. sc. Zorana Krupku, povjerenstvo čine prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh i izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat. 

 

ČETVRTAK, 1.6.2023.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ISTRAŽIVANJE ULOGE PERCEPCIJE UTJECAJNIH OSOBA NA RAZINU PREPORUKE I PRAĆENJA KRAJNJIH KORISNIKA NA DRUŠTVENIM MEDIJIMA U HRVATSKOJ"

(JMBAG: 0067574189)

održat će se u četvrtak, 1.6.2023., u 17:15H, u dvorani 37. 

Uz mentora izv. prof. dr. sc. Miroslava Mandića, povjerenstvo čine prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh i izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat. 

 

ČETVRTAK, 20.4.2023.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"PERCEPCIJA MOBILNOG OGLAŠAVANJA KOD GENERACIJE Z"

(JMBAG: 0067573379)

održat će se u četvrtak, 20.4.2023., u 14:00H, u dvorani 55. 

Uz mentoricu doc. dr. sc. Tanju Komarac, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare i izv. prof. dr. sc. Morana Fudurić. 

 

UTORAK, 18.4.2023.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA KARAKTERISTIKA MOBILNIH APLIKACIJA U IZGRADNJI LOJALNOSTI MARKI"

(JMBAG: 0067573293)

održat će se u utorak, 18.4.2023., u 14:00H, u dvorani 30

Uz mentoricu, doc. dr. sc. Tanju Komarac, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Miroslav Mandić i izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat. 

 

PETAK, 30.9.2022.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA TEHNIKE UVIDA U KORISNIKE U PROCESU OBLIKOVANJA KORISNIČKOG ISKUSTVA U DIGITALNOM OKRUŽENJU"

(JMBAG: 0336024517)

održat će se u petak, 30.9.2022., u 14:00H, u dvorani 36. 

Uz mentora, izv. prof. dr. sc. Vatroslava Škare, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat i doc. dr. sc. Tanja Komarac. 

 

PETAK, 30.9.2022.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA ONLINE RECENZIJA U KUPNJI KOZMETIČKIH I MODNIH PROIZVODA PUTEM INTERNETA"

(JMBAG: 0067574467)

održat će se u petak, 30.9.2022., u 10:00H, u dvorani 36. 

Uz mentoricu, prof. dr. sc. Sunčanu Piri Rajh, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat i doc. dr. sc. Tanja Komarac. 

 

ČETVRTAK, 29.9.2022.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA ONLINE RECENZIJA U PROCESU DONOŠENJA ODLUKE O KUPNJI PROIZVODA U MODNIM APLIKACIJAMA"

(JMBAG: 0066270187)

održat će se u četvrtak, 29.9.2022., u 14:30H, u dvorani 37. 

Uz mentora, izv. prof. dr. sc. Vatroslava Škare, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat i doc. dr. sc. Tanja Komarac. 

 

ČETVRTAK, 29.9.2022.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ISTRAŽIVANJE ULOGE REZERVACIJE PRIVATNOG SMJEŠTAJA PREKO MANJE POZNATIH PLATFORMI NA ZADOVOLJSTVO KORISNIKA"

(JMBAG: 1219054493)

održat će se u četvrtak, 29.9.2022., u 13:30H, u dvorani 36. 

Uz mentora, izv. prof. dr. sc. Miroslava Mandića, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat i doc. dr. sc. Tanja Komarac. 

 

ČETVRTAK, 29.9.2022.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ISTRAŽIVANJE ULOGE EDUKATIVNOG MARKETINGA SADRŽAJAUSMJERENOG NA PODUZEĆA"

(JMBAG: 0242005744)

održat će se u četvrtak, 29.9.2022., u 13:00H, u dvorani 36. 

Uz mentora, izv. prof. dr. sc. Miroslava Mandića, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat i doc. dr. sc. Tanja Komarac. 

 

ČETVRTAK, 29.9.2022.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ISTRAŽIVANJE NAVIKA KORIŠTENJA DRUŠTVENIH MREŽA MEĐU RAZLIČITIM GENERACIJSKIM SKUPINAMA"

(JMBAG: 0067572350)

održat će se u četvrtak, 29.9.2022., u 12:30H, u dvorani 36. 

Uz mentora, izv. prof. dr. sc. Miroslava Mandića, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat i doc. dr. sc. Tanja Komarac. 

 

SRIJEDA, 28.9.2022.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA DRUŠTVENIH MEDIJA U KOMUNIKACIJI MARKE SPORTSKE ORGANIZACIJE"

(JMBAG: 0281025179)

održat će se u srijedu, 28.9.2022., u 12:00H, u dvorani 37. 

Uz mentoricu, izv. prof. dr. sc. Sandru Horvat, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare i izv. prof. dr. sc. Miroslav Mandić. 

 

SRIJEDA, 28.9.2022.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA KOMUNIKACIJE DRUŠTVENO ODGOVORNOG PONAŠANJA NA DRUŠTVENIM MEDIJIMA U OBLIKOVANJU STAVA POTROŠAČA I NAMJERI ELEKTRONIČKE USMENE PREDAJE U KATEGORIJI KOZMETIČKIH PROIZVODA"

(JMBAG: 0336020469)

održat će se u srijedu, 28.9.2022., u 9:90H, u dvorani 36

Uz mentoricu, izv. prof. dr. sc. Sandru Horvat, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare i doc. dr. sc. Tanja Komarac

 

PONEDJELJAK, 26.9.2022.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA MOTIVA I ZNANJA KORISNIKA PRI KORIŠTENJU USLUGA MOBILNOG PLAĆANJA TEMELJENOG NA KRIPTOVALUTAMA"

(JMBAG: 0067505329)

održat će se u ponedjeljak, 26.9.2022., u 12:00H, u dvorani 36. 

Uz mentoricu, doc. dr. sc. Tanju Komarac, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare i izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat. 

 

PONEDJELJAK, 26.9.2022.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ISPITIVANJE SPOSOBNOSTI RAZLIKOVANJA ORGANSKIH I SPONZORIRANIH REZULTATA PRETRAŽIVANJA KORISNIKA INTERNETSKIH PRETRAŽIVAČA"

(JMBAG: 0066213608)

održat će se u ponedjeljak, 26.9.2022., u 9:00H, u dvorani 36. 

Uz mentora, izv. prof. dr. sc. Miroslava Mandića, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare i izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat. 

 

PETAK, 23.9.2022.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"KRIZNA KOMUNIKACIJA NA DRUŠTVENIM MEDIJIMA U KOZMETIČKOJ INDUSTRIJI"

(JMBAG: 0336010637)

održat će se u petak, 23.9.2022., u 10:30H, u dvorani 36. 

Uz mentoricu, izv. prof. dr. sc. Moranu Fudurić, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare i izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat. 

 

ČETVRTAK, 22.9.2022.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ZADOVOLJSTVO KORIŠTENJA QR KODA U MOBILNOM MARKETINGU"

(JMBAG: 0130291880)

održat će se u četvrtak, 22.9.2022., u 11:30H, u dvorani 36. 

Uz mentora, izv. prof. dr. sc. Miroslava Mandića, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat i doc.dr.sc. Tanja Komarac. 

 

PONEDJELJAK, 19.9.2022.


[ OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA ]

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom

"ULOGA KREDIBILITETA UTJECAJNIH OSOBA U IZGRADNJI POVJERENJA U MARKU KOZMETIČKIH PROIZVODA"

(JMBAG: 2223087834)

održat će se u ponedjeljak, 19.9.2022., u 14:00H, u dvorani 36. 

Uz mentoricu, izv. prof. dr. sc. Sandru Horvat, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Morana Fudurić i doc.dr.sc. Tanja Komarac.